Vigtig information

På denne side vil der løbende komme vigtig information fra skolen

Torsdag, 12 marts 2020

Dette brev er sendt ud til skolens forældre via Aula - samt via e-boks til forældre med børn i alderen 5-9 år  

Lukning af skoler, specialundervisningstilbud og fritidstilbud

Kære forældre

Regeringen har den 11. marts 2020 besluttet, at elever på alle offentlige uddannelsesinstitutioner sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts i foreløbigt to uger.

I Hvidovre Kommune følger vi regeringens seneste tiltag for at inddæmme og begrænse smittespredningen af COVID-19. Det betyder, at alle skoler i Hvidovre Kommune lukker ned fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Det betyder også, at alle elever skal holdes hjemme, medmindre der er brug for nødpasning.

Nødpasning

Der bliver etableret nødpasning for de børn, hvis forældre varetager særligt kritiske arbejdsopgaver i det private eller offentlige. Dette gælder blandt andet visse typer af arbejde indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet mv.

Nødpasningen gælder for elever til og med 9 år.

Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19.

Hvis I vurderer, at I opfylder ovenstående kriterier for nødpasning, skal I anmode om en plads i nødpasningstilbuddet. Det gør I ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal sendes til gungehus@hvidovre.dk senest fredag den 13. marts kl. 10.00. Vi foretager en individuel vurdering af ansøgningen og giver en tilbagemelding inden fredag den 13. marts kl. 12.00

Kontakt til skolen

Kontoret på skolen er foreløbigt lukket fra mandag den 16. marts til fredag den 27. marts 2020.

Skolen kan kontaktes på mail via fællespostkassen gungehus@hvidovre.dk eller AULA. I ekstraordinært særlige nødstilfælde kan skolen kontaktes på telefon. Ole Møller Laursen på telefon 2860 8690.

  

Onsdag, 11 marts 2020

Kære forældre og medarbejdere

I henhold til Statsministerens udmelding her til aften lukker Danmark, herunder bl.a. skoler samt klubber, ned fra og med mandag 16. marts og to uger frem.

Skoler samt klubber er åbne i morgen torsdag samt fredag, men såfremt det er muligt, bedes man som forældre og på baggrund af forsigtighedsprincippet, også disse dage holde sit barn hjemme.

Hvidovre kommune vil, ligesom landets øvrige kommuner, fra og med mandag etablere af nødpasning for de 0 – 9 årige, dvs. pasning af dem, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

Alle medarbejdere i skoler og klubber skal som udgangspunkt møde på arbejde torsdag og fredag.

Der vil blive meldt yderligere- og mere konkret ud om situationen og ikke mindst nødpasningsordningen i morgen torsdag.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200311-nye-tiltag-mod-covid-19-coronavirus

Med venlig hilsen

René Rasmussen Sjøholm

Centerchef, Center for Skole og Uddannelse