Skolens profil

Gungehusskolen er en overvejende 2-sporet skole beliggende i den centrale del af Hvidovre Kommune.
Foruden almenskolen er SFO-Gungehus samt Gungehuset en del af Gungehusskolen.

Desuden har Gungehusskolen tilknyttet følgende specialtilbud: 

E-klasserne, som er et gruppetilbud til elever med diagnosticering primært indenfor autismespektret.

Hytten, som er et kommunalt dagbehandlingstilbud i Hvidovre kommune.
Læs mere i dette arbejdsgrundlag for Hytten (pdf)