Kompetencecenter (KC)

Skolens kompetencecenter består af faglige- og trivselsvejledere, som har et opgavefællesskab ift. vejlederopgaver, kompetenceudvikling og indsatser. Indsatserne kan være rettet både mod enkelte børn eller grupper af børn, samt mod de professionelle omkring børnene.

Der er faglige vejledere inden for følgende områder:

  • Bevægelse
  • Science
  • Matematik
  • Læsning

 Der er trivselsvejledere eller koordinatorer indenfor følgende områder:

  • Inklusion
  • Fleksible indsatser (FI)

Adfærd, kontakt, trivsel (AKT)