Læringsmiljø og inklusion

Folkeskolerne i Hvidovre understøtter inkluderende fællesskaber for alle børn ved at arbejde med forskellige tiltag, der skal forbedre klassers, gruppers eller enkeltelevers trivsel både fagligt, personligt og i relationer. Det kan være tiltag, der er rettet mod det sociale liv i klassen, elevsamtaler med det enkelte barn eller faglig supplerende undervisning.

På skolerne findes forskellige vejledere på dette område, der indgår som kompetente og opsøgende pædagogiske sparringspartnere og vejledere for børn og voksne. Fælles for tilgangen er, at de professionelle arbejder med relationskompetence, at de samarbejder om børnenes udvikling, og at de forholder sig til, hvordan fællesskaber både rammesættes og blomstrer.

Luk alle
Åbn alle

Gungehusskolens antimobbestrategi (pdf)

Gungehusskolens antimobbestrategi mod digital mobning (pdf)

Folkeskoleloven og lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø er blevet ændret pr. 1. august 2017. Der er kommet nye krav til skolernes anti-mobbestrategier, krav om handlingsplaner samt nye klageadgange for forældre og elever.

 

På Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) kan du læse mere om de nye regler og finde råd og vejledning, hvis du ønsker at klage:

DCUM – Generel info om de nye regler og den nationale klageinstans mod mobning

DCUM – Råd og vejledning til forældre (nyt vindue)