Vision og værdigrundlag

Gungehusskolens vision

Gungehusskolen skal være en kvalitetsskole, hvor mangfoldighed, kreativitet og aktive fællesskaber skaber uddannelsesparate børn, på en skole med trivsel, faglighed og læring i top.

 

Værdigrundlag

Læring igennem involvering

På Gungehusskolen er vi ambitiøse på vores børns vegne. De skal have mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Derfor er vi optaget af at motivere alle børn til læring gennem medbestemmelse, inddragelse og nysgerrighed. Vi mener, at dette er en forudsætning for børns mulighed for livslang læring.

Ansvar for trivsel

På Gungehusskolen drager vi omsorg for vores børn og giver dem mulighed for at indgå i sunde lege- og læringsfællesskaber. Vores børn skal føle, at de er en del af et trygt, anerkendende og rummeligt miljø, hvor vi stiller krav til hinanden, børn, forældre og voksne.

Kreativ faglighed

På Gungehusskolen skaber vi udfordrende, undersøgende og eksperimenterende læringsmiljøer, der tager højde for, at vores børn lærer forskelligt og på forskellige måde. Vi er optaget af at skabe de bedst mulige betingelser for at vores børn lærer mest muligt. De skal mødes, der hvor de er og de skal motiveres til at være nysgerrige på sig selv og deres omverden

Fællesskab i mangfoldighed

På Gungehusskolen ser vi forskellighed som en styrke og vægter god tone og gensidig respekt højt, hos både børn, forældre, medarbejdere og ledelse. Vi er optaget af, at vores børn gennem mangfoldige fællesskaber kan udvikle sunde sociale kompetencer og samtidig danne deres egen personlighed