E-klassen

Luk alle
Åbn alle

I E-klasserne på Gungehusskolen er der seks grupper i alt. I hver gruppe er der ca. 8 elever.

I E-klasserne er undervisnings- og fritidstilbud kombineret. Der arbejdes med tydelig struktur og rammer og stor forudsigelighed. Der arbejdes målrettet mod social inklusion i et tæt samspil med familien og de professionelle fagpersoner omkring barnet.

Eleverne i E-klassen kan være præget af sociale og sansemæssige forstyrrelser samt kommunikations- og sprogforstyrrelser. Børnenes adfærd kan være præget af ritualer og/eller særinteresser. Deres udfordringer er af en sådan karakter, at de er bevilget et heldagstilbud i E-klasserne for at sikre deres læring og trivsel, samt udvikling af sociale kompetencer. Derfor er eleverne placeret i mindre grupper med mulighed for tilpasning af både det undervisningsmæssige samt socialpædagogiske behov. Der arbejdes med en høj grad af specialisering i både undervisning og klubtilbud.

Børnene er som udgangspunkt normaltbegavede og der arbejdes frem mod at kunne gå til folkeskolens afgangsprøve.

Når eleverne er parate til det, arbejdes der på at inkludere eleven i almenskolen, hvis dette er muligt. Alternativt kan det være i et eller flere fag, som en opstart. Inklusion i almenskolen sker altid i et meget tæt samarbejde mellem elev, forældre og det professionelle netværk omkring barnet.

De pædagogiske værktøjer/metoder i E-klasserne er eksempelvis TEACCH og low arousal.

 

Placering

E-klasserne er placeret på Gungehusskolen og har egen skolegård og legeplads. E-klassen benytter sig i af skolens øvrige faglokaler efter behov.

 

 

I tilknytning til E-klasserne ligger Hytten, som er E-klassernes skole-dagbehandlingstilbud. Hytten er normeret til 4 elever og målgruppen er her den samme som den resterende E-klasse.