Modtagegruppen

I modtagegruppen er der særlig fokus på undervisning i det danske sprog. Det primære mål er, at støtte eleven i at udvikle sit danske sprog. Undervisningen foregår som basisundervisning for elever, der skal i gang med at lære sproget. Formålet med undervisningen i modtagegruppen er at give eleven de nødvendige dansksproglige forudsætninger, så eleven kan følge undervisningen i en almen distriktsklasse. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs kundskaber, evner og behov.

Eleven følger i starten modtagegruppens skema, men deltager i idræt med sin stamklasse (den klasse man er tilknyttet, for eksempel 8.a). I takt med, at eleven får lært sproget og nogenlunde kan begå sig på dansk og har en chance for at følge med, udsluses eleven delvis i de enkelte fag. Udslusningen sker i samråd med eleven og den modtagende lærer.  Efter cirka 2 år i modtagegruppen udsluses eleverne fuldt til rn distriktsklasse på distriktsskolen efter indstilling fra lærerne og i samarbejde med forældrene. Elevens sprog, kundskaber og færdigheder vurderes ved opstarten i modtagegruppen og evalueres cirka hver 3. måned. 

Indskrivning på skolen sker ved afholdelse af et møde med den nye elev, forældre, modtagegruppens lærere, eventuelt en af skolens ledere og tolk. Her taler vi blandt andet om elevens tidligere skolegang og baggrund for at være kommet til Danmark.

 

Målgruppen

Målgruppen i modtagergruppen på Gungehusskolen er primært elever til udskolingen og mellemtrinnet. Elevernes alder i modtagergruppen er mellem 13-15 år, der hvor eleven hører til i slutningen af 6. klasse og til 9. klasse. 

 

Varighed

Indsatsen i modtagergruppen varer maksimalt 2 år. 

Luk alle
Åbn alle

Modtagegrupper for nyankomne elever uden dansk sprog

Modtagegrupperne tager imod børn hele skoleåret med skolestart så hurtigt som muligt. Undervisningen foregår sammen med andre nyankomne børn på to skoler i Hvidovre.

Målet med en modtagegruppe er at give et barn uden dansk sprog forudsætning for:

  • at lære som andre elever

  • videre uddannelse

  • lyst til at lære mere

  • at deltage i samfundets lokale og globale liv

Skolen inviterer forældrene til en samtale, gerne sammen med barnet. Samtalen handler om tidligere skolegang, modenhed, sproglig udvikling, interesser og andet. Efter samtalen med forældrene vurderer skolen hvilket klassetrin, barnet hører til på. Eleverne går normalt i modtagegruppen i to år. 

Børn fra 6-12 år: Kontakt Dansborgskolen (nyt vindue)

Børn fra 13-15 år: Kontakt Gungehusskolen (nyt vindue)

Unge fra 16-18 år: Kontakt Ungeindsatsen (nyt vindue)