SFO og klub

Relationer og trivsel
Det er vigtigt at have gode venner, som man kan lege med og være sammen med, derfor skal SFO’en også være et frirum, hvor man kan få lov til at dyrke kammeratskabet og relationerne i trygge rammer. Det er vigtigt at der i en tidlig alder bliver dannet gode og trygge legefællesskaber som giver børnene en følelse af sikkerhed og lyst til at udvikle sig selv og sine sociale færdigheder.

Vi bestræber os på, at hver klasse har en månedlig tur ud af huset, hvor der netop er mulighed for at styrke det sociale fællesskab i klassen. Derudover tilbyder vi forskellige former for aktiviteter i løbet af året og vi samarbejder også med forskellige sports og bevægelses institutioner bl.a. Hvidovre musikskole m.m.

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt på SFO Gungehus og det er enormt vigtigt for os, at I som forældre finder det trygt at aflevere jeres barn hos os. Derfor sætter vi stor værdi i god kommunikation pædagoger og forældre i mellem.

I SFO’en er der hver dag mulighed for at få et stykke frugt. Vi kan også finde på at bage lidt boller eller andet godt. Derudover er der årlige arrangementer både nogle med forældre og uden.

På SFO’en har vi foruden vores store naturområder, 2 gymnastiksale, et kreaværksted, et puderum samt vores læselyst rum som er indrettet med fokus på afslapning og stille hjernegymnastik. Derudover har vi 3 grupperum med mulighed for bordtennis, LEGO-bygning og meget mere.

SFO start 1. maj - førskole

På Gungehusskolens SFO sætter vi stor ære i at sikre en tryg overgang fra børnehave til SFO.
Derfor inviterer vi, i forbindelse med opstart, alle forældre til opstartsmøder i løbet af marts. I april vil de primære pædagoger, som er knyttet til grupperne, tage ud og besøge de kommende skolestarter i børnehaverne så børnene får en følelse af en genkendelig voksen når de skal starte i SFO’en 1. maj. Derudover inviterer vi alle forældre til indledende forældresamtaler, hvor der er mulighed for at fortælle lidt om barnet, så vi er fuldt klædt på til at møde børnene på den bedst mulige måde.

I hver førskole gruppe er der 2 primære pædagoger hvoraf den ene pædagog er fast knyttet klassen fra førskole og til og med 3. klasse.

Førskolens dagligdag ligger tæt op ad dagligdagen i 0. klasse i forhold til struktur. Vi arbejder med at skabe tryghed og gode relationer for børnene. Derudover øver vi os i finmotorik og grovmotorik.