Skolestart 2024

Det er tid til indskrivning til skolestart august 2024.

Derfor holder Gungehusskolen informationsmøde om skolestart mandag den 27. november kl. 17-19 i skolens festsal.

Program:

  • Velkomst ved skoleleder Ole Møller Laursen
  • Rundvisning på skolen og SFO - undervejs er der info ved 0. klasses personale og SFO-pædagoger
  • Caféhygge med mulighed for en personlig dialog med personale og ledelse

Vi glæder os til at se jer!

Derfor skal du vælge Gungehusskolen

Luk alle
Åbn alle

Vi arbejder målrettet med den trygge overgang fra dagtilbud til SFO/skole for dit barn. Vi samarbejder med dagtilbuddene og med dig som forælder for at sikre et solidt udgangspunkt for skolestarten. For at lære jeres familie at kende inviteres I til samtaler og fællesarrangementer. Det er vores ambition at skabe harmoniske klasser med et godt læringsmiljø og sunde legerelationer.

Vi prioriterer ambitiøs undervisning. Derfor står der sjældent én lærer alene i klasserne. Hver klasse har enten en ekstra lærer eller en pædagog med i undervisningen. I 0.klasse er der tilknyttet en børnehaveklasseleder, en børnehaveklasseassistent og en pædagog.

På Gungehusskolen arbejder vi for at fremme stærke læringsfællesskaber både i og uden for klasserummet. Vi afholder årligt fællesarrangementer, som giver gode relationer på tværs af årgange og inspirerende læringsmiljøer. Børnene deltager bl.a. i Gungefestival, Gungeby og Gungelege.

Vores skønne udearealer understøtter en varieret skoledag med gode muligheder for motion og bevægelse i undervisningen. Eleverne har rig mulighed for at udfolde sig fysisk på vores boldbane, skolegårde, legeplads og atriumgårde. De kan bl.a. prøve kræfter med vores svævebane, motorikbane eller parkourbane. De to store skolegårde giver os mulighed for at arbejde pædagogisk med forskellige børnegrupper på samme tid.

Som den eneste skole i Hvidovre deltager Gungehusskolen i det landsdækkende projekt OrkesterMester. Sammen med Musikskolen sætter vi fokus på klassisk musik på 3. årgang. Hvert barn vælger et klassisk instrument, som de hele året undervises i. Det hele kulminerer med en stor klassisk koncert med andre skoler, hvor forældre inviteres med.

På Gungehusskolen vil dit barn blive mødt af et engageret og stærkt lærer- og pædagogteam, som er dygtige til at løfte elevernes faglige niveau. Skolens ledelse arbejder målrettet med pædagogisk udvikling og sætter den overordnede retning for skolen.

"Vi er stolte over vores ambitiøse og stabile lærerteam. Hos os er vi rigtig gode til fastholde vores lærere og pædagoger".