Antimobbestrategi

Folkeskoleloven og lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø er blevet ændret pr. 1. august 2017. Der er kommet nye krav til skolernes anti-mobbestrategier, krav om handlingsplaner samt nye klageadgange for forældre og elever.

Gungehusskolens antimobbestrategi (pdf)

Gungehusskolens antimobbestrategi mod digital mobning (pdf)

På Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) kan du læse mere om de nye regler og finde råd og vejledning, hvis du ønsker at klage:

DCUM – Generel info om de nye regler og den nationale klageinstans mod mobning

DCUM – Råd og vejledning til forældre (nyt vindue)